SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın, kurumumuzda çalışan personellerimizin sağlık sorunları ile İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının bakım sorunlarını yasal mevzuat ışığında tespit etme, önleme, plan ve projeleri ile sürdürülebilir kalkınma kavramı içerisinde çalışmaktadır.

İlçemiz Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğimiz ile ilçemizde yaşayıp diş sağlığı adına hastanelere gitmekte zorlanan ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşlarımızın 0-14 yaş arası çocukları ve engelli bireylere yönelik muayene ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Bu sayede dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik büyük bir açık kapatılmış bulunmaktadır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak halkımızın beslenme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla kişisel beslenme ve obezite konularında hizmet vermekteyiz. Ayrıca belediye personelimiz ve Belediyemize bağlı spor kulüplerimizde beslenme ve diyetetik takipleri yapılmaktadır.

İlçemizde hayvan sevgisinin aşılanmasına dair faaliyetler, evcil hayvanların kayıt altına alınması ve şikayet konusu olan evcil hayvanlarla ilgili iş ve işlemler Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüze bağlı olarak 2019 yılında hizmet vermeye başlayan Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi modern altyapısıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Bu sayede sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına alınması planlanmaktadır.

Müdür : Volkan BALLIKLIOĞLU

Tel: 0 (322) 503 43 06

Eposta : vballiklioglu@seyhan.bel.tr

SAĞLIK KART

Sağlık Kart

Seyhan'da ikamet eden (SGK’lı) vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren ve anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından çeşitli indirimlerle sağlık hizmeti almayı öngören projemiz 2020 yılı Haziran ayında başlamıştır

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı Kurumlar

EVDE SAĞLIK ve BAKIM

Evde Sağlık ve Bakım

“Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri”, koruyucu önleyici tedavi edici iyileştirici motive edici bir sağlık hizmeti modelidir. Seyhan ilçesi sınırlarında yaşayan, hizmet almak için müracaat etmiş veya ihbar edilmiş olan, sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi kişilere; belirli periyotlarda evde sağlık bakımı hizmeti, psikolojik destek hizmeti, fizik tedavi hizmeti, diyetisyenlik hizmeti, kişisel bakım hizmeti ve kuaförlük hizmeti verilmektedir.

AMAÇ

İlçemizde 796.286 nüfusu olup bunun 395.833 erkek 400.543 kadından oluşmaktadır yüzde %49.71 erkek %50.29 kadın ikamet edip %11.84 yaşlı %40.60 genç orta yaş %47.56 oluşturmaktadır. Yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, yakınlarının bakmadığı, huzur evlerinde kalmak istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kendi evlerinde, sosyal çevrelerinden ayrılmadan evde bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sosyalleşmesi adı altında SEYHAN BELEDİYESİ EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ gerçekleştirmektedir.

HEDEF

İhtiyaç sahiplerinin;

 • Sağlıklarının korunma ve geliştirilmesi,
 • Süregelen hastalıkların kontrol altına alınması,
 • Önlenebilir hastalıkların önlenmesi,
 • Sağlıklı yaşam süreci başlanması,
 • Yaşam kalitesini yükseltilmesi,
 • Bağımsızlığın en üst düzeye çıkarılması,
 • Engel ve hasta durumlarının unutturulması ve farkındalık yaratılması,
 • Etkinlikler düzenleyip yaşama dair umut verici girişimlerde bulunmak,
 • Motivasyonu artırıcı psikolojik destek vermek,
 • Hasta ile aramızda kamu-vatandaş ilişkisinden çok AİLE ilişkisi kurup sosyal belediyeciliği hissettirmek.

HEDEF GRUBUMUZ VE YARARLANMA KOŞULLARI

65 üstü yaşlılar ve aynı zamanda yaş kriteri, yapılacak olan hizmet grubuna göre çeşitlilik göstermektedir.

Yaş sınırı gözetilmeksizin;

 • Engelliler ve yatalak durumda olanlar
 • Tedaviye yönlendirme ihtiyacı bulunan mağdur hastalar
 • Yalnız yaşayıp, kendi bakımını sağlayamayanlar
 • Evde sağlık ve bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastalar
 • Sosyal güvencesi bulunmayan hastalar
 • Sağlık hizmetine ulaşamayanlar
 • Aynı hanede kendilerine bakacak, ev işlerinde yardımcı olacak kişilerin olmaması
 • Sosyal Hizmetlerden ''Evde Bakım Aylığı'' ve ya Ekonomik Yardım almamak
 • SGK' dan ve benzeri kurumlardan (bankalardan) her ne ad altında olursa olsun emekli aylığı, yetim aylığı, dul aylığı… Vb. aylıklardan alıyor olmamak
 • Tüm bu kriterlerden bir veya birkaçına sahip olupta gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet verme sağlık çalışanlarımızın inisiyatifine bırakılmıştır.

EKİBİMİZ

Çalişan personellerimiz Kurum Hekimi, Acil Tıp Teknikeri, Hemşire, Fizik Tedavi Teknikeri, Diyetisyen, Psikolog, Bayan ve Erkek Kuaförü görev almaktadır.

EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİMİZ

 • Pansuman ve bası yarası bakımı (yatak yarası ve ameliyat sonrası),
 • Dikiş alımı (ameliyat sonrası),
 • Vital takibi,
 • Ateş ve tansiyon ölçümü,
 • Oksijen ve nabız ölçümü,
 • Şeker ölçümü,
 • Enjeksiyon uygulaması (IM, SC),
 • Kişisel bakım hizmeti,
 • Terapi hizmetleri,
 • Fizik tedavi hizmeti,
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti,
 • Diyetisyenlik hizmeti,
 • Ağız hijyeni motivasyon eğitimi,
 • Hasta bakım eğitimi,

Pansuman ve Bası Yarası Bakımı

Hastanın genel durum tespiti yapıldığında ilgili çalışma arkadaşlarının tespiti sonucu bakım gerçekleştirmesine karar verdikten sonra yapılır.

 • Bu karar hastanın bakımının kendilerinden sonrada aynı ölçüde yapılıp yapılmadığına
 • Hastanın tedaviye cevap verip vermeyeceğine,
 • Hasta yakınlarının ilgi ve alakasına göre değişmektedir.
 • Bu hizmette yaş sınırı olmaksızın tüm ihtiyaç sahibi( yukarda belirtmiş olduğumuz kriterlere) sahip vatandaşlarımız başvurabilmektedir.
 • Hasta yakına gerekli eğitim verilip sürecin tamamlanması.

Dikiş Alımı (Ameliyat Sonrası)

Hastanın genel durum tespiti yapıldığında ilgili çalışma arkadaşlarının tespiti sonucu bakım gerçekleştirmesine karar verdikten sonra yapılır.

 • Bu hizmette yaş sınırı olmaksızın tüm ihtiyaç sahibi( yukarda belirtmiş olduğumuz kriterlere) sahip vatandaşlarımız başvurabilmektedir.

Enjeksiyon Uygulaması (IM, SC)

 • Hasta genel durum tespiti yapılmadan önce kullanılacak ilaç sorulup süreklilik arz etmeksizin yapılır.
 • Konu olan uygulama kapsamında hekim tarafından uygun görülmüş ve reçete edilmiş ağrı kesici, kas gevşetici, vitamin ve kan sulandırıcı v.b ilaç grupları yer almaktadır.
 • Antibiyotik grubu veya farklı bir grup ilaç türevleri yapılmamaktadır.
 • Yukarda belirtilen şartlar aynen geçerlidir.
 • Her hastaya haftada bir gün gidilir.

Kişisel Bakım Hizmeti

 • Aynı hanede kendilerine bakacak, ev işlerinde yardımcı olacak kişilerin olmaması.
 • Sosyal Hizmetlerden ''Evde Bakım Aylığı'' ve ya Ekonomik Yardım almamak.
 • SGK' dan ve benzeri kurumlardan (bankalardan) her ne ad altında olursa olsun emekli aylığı, yetim aylığı, dul aylığı… Vb. aylıklardan alıyor olmamak.
 • Her hastaya hastaların yoğunluğuna göre ayda 2 kere bu süreç hasta sayısı arttığında ayda 1 kere olarak değişmektedir.
 • Bu hizmet özel lif ve bonelerle ekstra durulama gerektirmeden yapılmaktadır.

Fizik Tedavi Hizmeti

 • Fizik tedavi uzmanından alınan fizik tedavi görebilir raporu olan
 • Fizik tedavisi biten 0-10 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza
 • Uygulanacak olan terapi hizmeti, vatandaş ve yakınlarının gösterdiği ilgi ve alakayla doğrudan ilgilidir (hizmetin verimliliği açısından)
 • Yıl içerisinde her haneye bir hizmet kısıtlanması bulunmaktadır
 • Her kişi ye hafta da bir ayda 4 kez şekilde tekrarlanır. İstisnayi durumlarda 2 ay şeklinde sınırlanabilir.
 • İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi sonucu verilecektir. Yukardaki belirtmiş olduğumuz kriterler aynen geçerlidir.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

 • Tespit sırasında ilk hane ziyaretlerinde ve sonraki ev ziyaretlerinde süreklilik arz ederek gider.
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti ile engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin toplumsal hayata katılımını arttırmayı, onlara bireysel, çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini kazandırmayı amaçlar.
 • Yukarda belirtilen kriterler aynen geçerlidir.

Diyet ve Beslenme Hizmetleri

 • Ev ziyaretinde bulunan sağlık çalışanlarının gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişiyle iletişime girmesi sonucu istinasız yerine getirilir.

Hasta bakım eğitimi

 • Bu hizmette tüm Seyhan ilçesi yaş kriteri gözetilmeksizin hedef alınmış bulunmaktadır. Mümkün mertebe her haneye dokunma fırsatı sunar.

VETERİNERLİK

Veterinerlik

İlçemiz Meydan Mahallesi Bakımyurdu caddesinde hizmet vermeye başlayan ve modern bir altyapı ile düzenlenip kurulan Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi ile sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemleri özel klinik standartlarında gerçekleştirilmektedir. Kapasitemiz günlük 10 hayvan kısırlaştırılması olarak ön görülmüş, kısa sürede bu rakamlara ulaşılmıştır. Sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.

DİŞ HEKİMLİĞİ

Diş Hekimliği

İlçemiz Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğimiz ile ilçemizde yaşayıp diş sağlığı adına hastanelere gitmekte zorlanan ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşlarımızın 0-14 yaş arası çocukları ve engelli bireylere yönelik muayene ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

DİYETİSYENLİK

Diyetisyenlik

İlçemiz Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesinde hizmet veren Obezite ile Mücadele Merkezi olarak beslenme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla kişisel beslenme ve obezite konularında hizmet vermekteyiz.

İLETİŞİM

İletişim

Adres

Seyhan Belediyesi Ek Bina Kat 1
Meydan Mahallesi Bakım Yurdu Caddesi No : 171 Seyhan / Adana

0 322 433 17 64 (Veterinerlik Birimi)

0 322 435 35 41 - 0 535 011 26 61 (Evde Sağlık Birimi)

0 322 503 43 06 (Diş Hekimi ve Diyetisyen)

saglik@seyhan.bel.tr